Vyhľadávanie

rozšírené

Mena:

0 / 0 položiek

 • Tel.: +421 904 444 949
 • /
 • Poštovné 1.50
Anketa

Máme rozšíriť sortiment?

Ukázať výsledky

Odporučte nás

Domnievate sa, že by naše stránky mohli zaujímať niekoho z Vašich priateľov či známych?

Odporučte nás

Výskum elektronickej cigarety: správa FDA (Food and Drug Administration

Výskum elektronickej cigarety: správa FDA (Food and Drug Administration
FDA (Food and Drug Administration – Úrad pre kontrolu potravín a liečiv USA)
Výskum elektronickej cigarety: správa FDA (Food and Drug Administration – Úrad pre kontrolu potravín a liečiv USA)

Správa FDA o elektronickej cigarete
Sumár Direktívy o e-cigarete

Poznámka: Toto je analýza správy uvedenej FDA, v súčasnej dobe čeliacemu súdnemu procesu od 2 najväčších výrobcov e-cigariet v USA, nie samotnej kontroverznej správy FDA.

Analýza

Súhrnný počet 18 náplní (hotových naplnených kartridžov) bol testovaný dvoma spôsobmi. Elektronické cigarety boli simulovane používané pri teplote od 40 do 65 stupňov Celzia a tiež pri 280 stupňoch Celzia.

Záver správy

Nikotín je prítomný v oboch produktoch. Náplne do elektronickej cigarety „Smoking Everywhere“ označené ako beznikotínové v niekoľkých prípadoch obsahovali veľmi nízky obsah nikotínu.
Nitrozamíny špecifické pre tabak a nečistoty špecifické pre tabak boli detekované v oboch produktoch na veľmi nízkych úrovniach. DEG (dietylglykol) bol identifikovaný v jednej náplni, Smoking Everywhere 555 High.

Nájdené škodlivé zložky (okrem nikotínu)

Dietylglykol: v jednej náplni sa našlo stopové množstvo. Dietylglykol je pre človeka škodlivý.
Nitrozamíny špecifické pre tabak: našli sa stopové množstvá nitrozamínov. Obsah nitrozamínov je zhodný s obsahom nájdeným v prostriedkoch náhradnej nikotínovej liečby.
Ako uviedol profesor Brad Rodu, existuje nevyvrátiteľný dôkaz, že minimálny obsah nitrozamínov špecifických pre tabak nespôsobuje rakovinu u užívateľov tabaku užívaného inak ako fajčením. (Zdroj: Tobacco Truth – „Pravda o tabaku“).

Porovnanie s klasickými cigaretami

Látky nájdené v klasických cigaretách

Nitrozamíny špecifické pre tabak: Profesor Michael Siegel odhaduje, že klasické cigarety obsahujú 300 až 1400 krát viac nitrozamínov ako sa našlo v elektronických cigaretách.

Zoznam karcinogénnych látok identifikovaných v klasických cigaretách

Benz(a)anthracene,
Benzo(b)fluoranthene, Benzo(j)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene,
Dibenz(a,h)anthracene,, Dibenzo(a,l)pyrene, Dibenzo(a,e)pyrene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene,
Quinolineb, Dibenz(a,j)acridine, Benzo(b)furan, Furan, N-Nitrosodimethylamine, N -
Nitrosoethylmethylamine, N -Nitrosodiethylamine, N -Nitroso-di-n-butylamine, N -
Nitrosopyrrolidine N -Nitrosopiperidine
N -Nitrosodiethanolamine, N -Nitrosonornicotine,
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 2-Toluidine
2,6-Dimethylaniline, 2-Naphthylamine, 4-Aminobiphenyl, AaC, PhIP, Formaldehyde,
Acetaldehyde, 1,3-Butadiene, Isoprene, Benzene, Styrene, Acetamide, Acrylamide,,
Acrylonitrile, Vinyl chloride, DDT, DDE, Catechol, Caffeic acid, 1,1-Dimethylhydrazine,
2-Nitropropane, Nitrobenzene, Ethyl carbamate, Ethylene oxide, Propylene oxide,
Methyleugenol, Hydrazine, Arsenic, Nickel, Chromium, Cadmium, Lead, Polonium-210
(angl. orig.) Decht

Chemické látky: Klasické cigarety obsahujú približne 10 000 chemických látok, vrátane známych toxínov, ktoré elektronické cigarety neobsahujú.

Kritika analýzy

1. Metóda analýzy: Tim Worstal z denníka Examiner kritizoval zahrievanie zložiek pri 280 stupňoch Celzia, argumentujúc, že mali byť testované pri úžitkovej teplote – 40 až 60 stupňov Celzia
2. Porovnanie s farmaceutickými produktami: osoby inhalujúce nikotín používali porovnateľný produkt. Avšak, FDA nikdy netestoval farmaceutické produkty slúžiace na odbúranie fajčenia na obsah nitrátov / dusičnanov špecifických pre tabak, napriek štúdii z roku 2006, ktorá ukázala, že skutočne obsahujú nitrozamíny špecifické pre tabak (zdroj: prof. Radu)
3. Analýza karcinogénov: prof. Radu tiež poukazuje na fakt, že v tomto prípade FDA po prvý krát analyzovala obsah karcinogénov v produkte, napriek tomu, že reguluje a kontroluje prostriedky na zanechanie fajčenia.

Bibliografia

Summary of the FDA Report
FDA Smokescreen on Electronic Cigarettes (Washington Times)
Comparison of Carcinogen Levels between Electronic Cigarettes and Real Cigarettes
The FDA and Electronic Cigarettes: The Examiner
E Cig: FDA Announcement on the Electronic Cigarette
List of Identified, Known Carcinogens in Electronic Cigarettes vs. Conventional Cigarettes

Prevádzkovateľ

 • verne slovakia, s.r.o.
  Páričkova 18
  821 08 Bratislava
  IČO: 46396802
  DIČ: 2023364464
Orgánom dohľadu nad poskytovaním služieb informačnej spoločnosti prostredníctvom elektronických zariadení vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, Bratislava
Novinky e-mailom

Vložte svoj e-mail a budete informovaní o novinkách a výhodných akciách.

Vložením registrovaného e-mailu novinky odhlásite.